Agrihandler to nie tylko autoryzowany sprzedawca maszyn i urządzeń rolniczych, ale też dostawca ciekawych rozwiązań w trosce o wspólne dobro i jakość planety. Pomysłodawcy Akademii Agrihandler pochylili się nad problemami i wyzwaniami współczesnego rolnictwa. Oczywistym jest konieczność zmniejszenia zanieczyszczeń emitowanych do gleby, wody i powietrza, zwiększenie wydajności i jakości plonów, a także poprawienie ogólnych warunków, w jakich wzrastają. Zobacz, jak zamierzamy do tego doprowadzić.

Jak przebiegnie program?

Akademia Agrihandler to 3-letni projekt badawczy, który swoim zasięgiem obejmie trzy wynajęte pola uprawne będące w trakcie eksploatacji Zostaną one podzielone na cztery osobne części, a następnie wdrożymy na nich uprawy z wykorzystaniem odmiennych technik agrarnych. Nadzór nad przebiegiem prac będzie sprawował autorytet w zakresie rozwoju traw – prof. dr hab. inż. Roman Łyszczarz. Natomiast Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej reprezentowany przez Prof. dr hab. inż. Mirosława Kobierskiego będzie odpowiedzialny za prowadzenie wnikliwych badań oraz analizowanie otrzymanych wyników. 

Założenia Akademii Agrihandler

Wśród najważniejszych założeń Akademii Agrihandler jest:

  • zmniejszenie kosztów produkcji mleka,
  • poprawienie jakości gleby,
  • zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery w trakcie prac związanych z pielęgnacją użytków zielonych.

Pola wykorzystywane na potrzeby projektu

Pola, które będą wykorzystywane do prowadzenia upraw w ramach trwającego projektu to:

  • pas kontrolny nawożony w sposób tradycyjny, tj. powierzchniowo,
  • pas, na którym nawożenie będzie odbywało się doglebowo z zastosowaniem takich procesów jak aeracja i głęboszowanie,
  • pas z nawożeniem doglebowym i aeracją,
  • pas z nawożeniem doglebowym.

Pola znajdują się w miejscowości Polanowice w województwie kujawsko-pomorskim. Zostały udostępnione przez HZiNR Polanowice i oddane na potrzeby badań na podstawie podpisanej umowie o współpracy. Łączna powierzchnia to 300 ha, a gleby, jakie tu się znajdują są w klasie od IV do VI.

Jakie są cele Akademii Agrihandler?

W Agrihandler doskonale rozumiemy potrzeby polskich rolników i od lat staramy się na nie odpowiadać. Udaje się to teraz, w ramach Akademii, która rozpoczyna swoją działalność. Celem, jaki zamierzamy osiągnąć jest poprawa jakości zbieranych materiałów, co chcemy osiągnąć zwiększając udział paszy naturalnej. W ten sposób wpłyniemy zarówno na jakość powietrza, jak i wód gruntowych.

Zobacz na YouTube